Psychologia

Zaburzenia nastroju wg ICD-11 (zmiany vs ICD-10)

zaburzenia nastroju ICD-11

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) to ogólnoświatowy system kategoryzacji stworzony przez WHO. Od 1 stycznia 2022 obowiązuje ICD-11, czyli kolejna wersja dokumentu. Co zmieniło się w temacie zaburzeń nastroju, w tym depresji?

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD)

W 1983 r. powstał pomysł, aby stworzyć międzynarodową klasyfikację chorób oraz problemów zdrowotnych. WHO zatwierdziło oficjalnie pierwszą wersję tego dokumentu w 1990 r. Obecnie korzysta się z niej w ponad 100 krajach na całym świecie. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) to system kategorii, którym przypisane są jednostki chorobowe wg ustalonych kryteriów.

ICD-11 – zaburzenia nastroju bez alternatywnej nazwy “afektywne”

W styczniu 2022 r. w życie weszła nowa wersja klasyfikacji – ICD-10 zastąpiło ICD-11. W aktualizacji pojawiły się zmiany, w tym także te dotyczące zaburzeń nastroju.

 • ICD-11 Zaburzenia nastroju (Mood disorders – 6A60–6A8Z)
 • ICD – 10 Zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39)

Kiedy zostanie wprowadzone ICD 11 po polsku? W Polsce zasady te będą obowiązywały od momentu oficjalnego przetłumaczenia, projekt ma się zakończyć 30 czerwca 2023 r. Podobnie, jak inne kraje, Polska ma 5 lat na wdrożenie nowej klasyfikacji w życie.

(ICD 11 wersja polska dotycząca zaburzeń nastroju to moje tłumaczenie, dokonane na podstawie dokumentu przygotowanego przez WHO)

Klasyfikacja ICD-11 – zmiany w zaburzeniach nastroju

W ICD-11 cechują się one “epizodami nastroju”, ale nie są już niezależnymi podmiotami diagnostycznymi. Nie mają więc oddzielnych kodów diagnostycznych i stanowią podstawowe składniki większości zaburzeń nastroju. Odnoszą się więc do nadrzędnej grupy zaburzeń depresyjnych i zaburzeń dwubiegunowych.

Zaburzenia nastroju w ICD-11 obejmują:

 • zaburzenia dwubiegunowe i inne współwystępujące zaburzenia (Bipolar or related disorders),
 • zaburzenia depresyjne (Depressive disorders),
 • inne określone zaburzenia nastroju (Other Specified Mood Disorders).

Zaburzenia dwubiegunowe

 • 6A60 Zaburzenie dwubiegunowe typu I (Bipolar Type I Disorder)
 • 6A61 Zaburzenie dwubiegunowe typu II (Bipolar Type II Disorder)
 • 6A62 Zaburzenie cyklotymiczne (Cyclothymic Disorder)
 • 6A6Y Inne określone zaburzenia dwubiegunowe lub pokrewne (Other Specified Bipolar or Related Disorders)

Zaburzenia depresyjne

 • 6A70 Jednoodcinkowe zaburzenie depresyjne (Single Episode Depressive Disorder)
 • 6A71 Zaburzenie depresyjne nawracające (Recurrent Depressive Disorder)
 • 6A72 Zaburzenie dystymiczne (Dysthymic Disorder)
 • 6A7Y Inne określone zaburzenia depresyjne (Other Specified Depressive Disorders)

6A73 Mieszane zaburzenie depresyjne i lękowe (Mixed Depressive and Anxiety Disorder) zawarte są w części dotyczącej zaburzeń depresyjnych, ale mają też wspólne cechy z zaburzeniami lękowymi.

Typy epizodów nastroju wg ICD-11

Zaburzenia nastroju definiuje się wg poszczególnych typów epizodów nastroju oraz ich przebiegu w czasie. 

Główne typy epizodów nastroju to:

 • depresyjny
 • maniakalny
 • mieszany
 • hipomaniakalny

Więcej informacji: ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics

Przeczytaj inne publikacje o tematyce psychologicznej >>


Źródła:

Gaebel, Wolfgang, Jürgen Zielasek, and Geoffrey M. Reed. “Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status.” Psychiatria Polska 51.2 (2017): 169-195.

Krawczyk, Piotr, and Łukasz Święcicki. “ICD-11 vs. ICD-10–przegląd aktualizacji i nowości wprowadzonych w najnowszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO.” Psychiatr. Pol 54.1 (2020): 7-20.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, Tom I, wydanie 2008.

https://icd.who.int/

Leave a Response