Praca

Praca podczas urlopu rodzicielskiego – możliwość, wynagrodzenie i wydłużenie

praca podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz pracować podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a jednocześnie pobierać zasiłek – odpowiedź brzmi tak. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach i regulacjach.

Praca podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego u innego pracodawcy

Możesz pracować w trakcie urlopu rodzicielskiego na umowę zlecenie lub dzieło u innego pracodawcy. Przepisy nie ograniczają Ci możliwości podejmowania pracy na innej podstawie niż umowa o pracę. Jeśli jednak masz zamiar związać się z innym pracodawcą, musisz poinformować o tym tego, z którym jesteś związana umową. Urlop udzielany jest po to, abyś sprawowała osobistą opiekę nad dzieckiem, nie możesz więc pobierać świadczenia i jednocześnie pracować na cały etat.

Ważne jest to, aby praca nie zajmowała Ci więcej niż 1/2 etatu i była zawarta na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło). Zatrudnienie nie może nosić cech stosunku pracy (np. podporządkowanie pracownicze). Jeśli będziesz pracować na takich zasadach, nie pozbawi Cię to prawa do zasiłku macierzyńskiego, który został Ci przyznany u pracodawcy przed rozpoczęciem urlopu. Zatrudnienie powinno obejmować zadania, które nie będą uniemożliwiać Ci osobistego sprawowania opieki nad Twoim dzieckiem.

Połowa etatu u pracodawcy a urlop rodzicielski

Możesz wrócić na pół etatu do swojego pracodawcy, nawet jeśli będziesz wykonywała te same zadania, na takich samych warunkach. Każda z nas ma możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego i wykonywania pracy, ale zasiłek macierzyński będzie niższy. Dostaniesz więc pełne wynagrodzenie za przepracowane godziny i wykonane zadania, ale konieczne będzie proporcjonalne zmniejszenie wysokości zasiłku.

Podstawa prawna: art. 29, art. 186[7] ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, ze zm.).

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

Jeśli łączysz pracę u obecnego pracodawcy z urlopem rodzicielskim, masz możliwość przedłużenia go. Wracając na nie więcej niż pół etatu, masz prawo do proporcjonalnego wydłużenia rodzicielskiego. Ta zmiana nastąpiła w 2016 roku, do końca 2015 rodzice nie mieli jeszcze takiej możliwości.

Maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego

Ustawodawca daje jednak ograniczenie, które ustala maksymalny, całkowity wymiar urlopu rodzicielskiego. Nie może on przekroczyć 64 tygodni, jeśli urodziłaś jedno dziecko podczas jednego porodu lub przyjęłaś je na wychowanie. W przypadku wydania na świat lub przyjęcia na wychowanie dwóch i więcej maluchów, możesz liczyć na 68 tyg.

Jak wyliczyć dodatkowy rodzicielski

Aby wyliczyć o ile wydłuży Ci się urlop rodzicielski, przyda Ci się krótki wzór na iloczyn:

liczba tygodni, gdy jednocześnie pracujesz i korzystasz z rodzicielskiego x wymiar pracy = ilość dodatkowych dni.

Jak w takim razie wygląda to w praktyce? Jeśli pracujesz na pół etatu przez 10 tygodni, mnożysz wtedy tę liczbę przez 1/2 etatu. Urlop rodzicielski wydłuży się więc proporcjonalnie o 5 tygodni urlopu niełączonego z wykonywaniem pracy. Oznacza to, że masz prawo do pełnego wynagrodzenia za ten okres.

Źródło: Mamo pracuj

Artykuł ma charakter informacyjny, jeśli potrzebujesz porady z gwarancją odpowiedzialności, powinnaś skontaktować się z prawnikiem.

Leave a Response