Nie tylko wysoki iloraz inteligencji wpływa na powodzenie w szkole – rola inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży

Dlaczego niektórzy sprawniej radzą sobie w szkole, łatwiej odnoszą sukcesy i lepiej odnajdują się w środowisku rówieśników?